Vinterns bästa tävling

Träffa alpinlandslaget under alpina världscupen i Slovakien!Posta din bästa vinterbild på Instagram och tagga den med #noccoalpint för att ha chansen att vinna en resa för dig och en vän till alpina världscupen där ni får möjlighet att träffa Ski Team Sweden samt delta vid tävlingarna i Kranjska Gora, Slovakien.

Det finns inga krav på köp för att delta i tävlingen. Det enda du behöver göra för att delta i tävlingen är följande:

1. Följ @Noccobcaa på Instagram.
2. Posta din bästa vinterbild med hashtaggen #noccoalpint och motivera varför just du ska vinna.

Ps. Tänk på att du behöver ha ett öppet Instagramkonto för att delta i tävlingen!

LYCKA TILL!

 

Tävlingsvillkor

Tävlingen organiseras av NO CARBS COMPANY AB, 556942-6710, Box 22075, 104 22 Stockholm, Sverige. Genom att delta i tävlingen accepterar du följande tävlingsvillkor.

Priset

Priset inkluderar flygresa, logi samt mat under världscupen i Kranjska Gora 2-5 mars 2017. Priset kan inte bytas, t.ex. mot kontanter eller andra produkter och är inte överlåtbart.
Vinnaren i tävlingen måste tillhandahålla oss all nödvändig information som vi behöver för att vi ska kunna tilldela vinnaren priset och för att vinnaren ska kunna tillgodogöra sig priset, inkluderat men inte begränsat till information om för- och efternamn och personnummer. Denna information ska vara oss tillhanda inom en vecka efter att vinnaren har accepterat vinsten.
Vinnaren ansvarar för övriga omkostnader som inte ingår i priset inkluderat men inte begränsat till kostnader för resa till flygplatsen, hotell- eller flygavbokning mat, fickpengar, försäkring etc.
Vi förbehåller oss rätten att ändra priset eller att erbjuda ett alternativt pris.
Vänligen notera att vinnaren kan komma att bli skyldig att betala skatt på vinsten vilket vinnaren själv ansvarar för utan begränsningar.

Urvalsprocess och bedömningskriterier

Tävlingen pågår under perioden 1a januari 2017 till den 25e februari 2017. Efter denna tidsperiod kommer vi att välja ut en vinnare baserat på den bild som juryn anser vara det mest NOCCO samt vintrig. För att vinna priset måste vinnaren även, inom en vecka från det att vinnaren kontaktats av oss, bekräfta sin vinst, via e-post till info@nocco.se. Om vinnaren inte bekräftar sin vinst inom denna tidsperiod förlorar vinnaren priset och vi har då rätt att utse en ersättningsvinnare bland övriga tävlande.
De tävlande ger NOCCO rätt att publicera namnet på vinnaren och det vinnande bidraget samt en rätt att använda samtliga inskickade bidrag i sin marknadsföring i kommersiellt syfte, inkluderat rätten att visa upp tävlingsbidragen och pusha ett par exempel på Instagram, även efter att tävlingen har avslutats.

Personuppgifter

För att delta i tävlingen kan de tävlande komma att lämna vissa personuppgifter till NOCCO. Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av NOCCO i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta och offentliggöra vinnarna). NOCCO är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. NOCCO tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt enligt lag att få information om vilka personuppgifter om dig som NOCCO behandlar, samt att få felaktiga personuppgifter rättade eller blockerade. Kontakta gärna NOCCO på ovanstående adress eller på info@nocco.se om du har några frågor kring om/hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom att delta i tävlingen – och därmed acceptera dessa tävlingsvillkor – samtycker du till att NOCCO behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår ovan.

Övrigt

Minimiålder för att delta i tävlingen är 18 år. Anställda på NOCCO och respektive till anställda får ej delta i tävlingen.
NOCCO är inte ansvarig att kontakta eller överlämna priset till en tävlingsdeltagare som lämnat oklar eller ofullständig information eller för bidrag som försvunnit, skickats fel, inte mottagits eller blivit försenade.
NOCCO förbehåller sig rätten att efter eget godtycke avsluta, avbryta eller ändra tävlingen, eller villkoren, vid vilken angiven tidpunkt som helst innan tävlingen avslutats genom att publicera sådan ändring eller beslut om att avsluta eller avbryta tävlingen i förtid på www.nocco.se
Händelser kan inträffa som gör själva tävlingen eller utdelningen av priset omöjligt på grund av skäl som ligger utanför NOCCOs kontroll. Vi kan då lägga till eller ändra i villkoren för tävlingen och de tävlande accepterar att vi hålls skadeslösa om detta skulle ske.
Den svenska versionen av dessa villkor ska äga tolkningsföreträde. Översättningar har gjorts tillgängliga enbart för att underlätta förståelsen för de tävlande.